Menu Close

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Vadovo kreipimasis

Labai prašome jūsų prisijungti prie valstybinės iniciatyvos, skatinančios skaidrų ir geranorišką medikų bendravimą su pacientais – be kyšių.

VšĮ Kalvarijos savivaldybės sveikatos centro medikams pats didžiausias jų darbo įvertinimas yra jūsų ištartas žodis „AČIŪ“ ir nuoširdi šypsena.

Todėl siūlome, padėkokite už suteiktas medicinos paslaugas mūsų medikams ne pinigais ar kitokiomis dovanomis, o paprastu žodžiu „AČIŪ“.


 

KORUPCIJA – tai valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažadas, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą ar neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat neveikimas, siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui už šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažadas, privilegijos) už atliekamų ar neatliekamų veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

Jei turite žinių arba pagrįstų įtarimų apie Viešosios įstaigos Kalvarijos savivaldybės sveikatos centro darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, praneškite apie tai:

Raštu – Vytauto g. 9, LT-69216 Kalvarija.

Telefonu – 8 343 21 380, (darbo dienomis, pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8 val. iki 16.00 val., penktadienį nuo 8 val. iki 15.30 val.)

elektroniniu paštu – sveikatoscentras@kssc.lt

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos kontrolę, yra socialinė darbuotoja Jurgita Dilienė, tel. 8 343 21 380, el. p. sveikatoscentras@kssc.lt

Kreipiantis raštu rekomenduojama nurodyti:

  • vardą, pavardę;
  • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
  • įstaigos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;
  • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

 

Antikorupcinė LR SAM linija: nemokamas telefonas 8 800 66 004

El. paštu: korupcija@sam.lt

LR Specialiųjų tyrimų tarnyba

Pranešimai priimami:

„Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333

Faksu visą parą faks.: (8 706) 63 307

El. paštu: pranesk@stt.lt

Lietuvos gyventojai gali anonimiškai pranešti apie korupcijos atvejus asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

VŠĮ Kalvarijos SSC užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Pastaba: Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 straipsnis), tarpininko kyšininkavimą (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis), taip pat kitas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Paramos KSSC viešinimas


Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos

Darbuotojų, susidūrusių su galima korupcijos pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

VŠĮ KALVARIJOS SSC 2020 – 2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

VŠĮ KALVARIJOS SSC 2020 – 2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU GALIMOMIS KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS, PATEIKIMO, PRIĖMIMO, REGISTRAVIMO IR NAGRINĖJIMO VŠĮ KALVARIJOS SSC TVARKOS APRAŠAS

Viešosios įstaigos Kalvarijos SSC dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Specialiųjų tyrimų tarnybos klipai antikorupcine tematika:

 

Skip to content