Menu Close

Nemokamos paslaugos

Visi privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) apdrausti asmenys turi teisę gauti gydymo ir sveikatos priežiūros paslaugas be papildomų mokesčių. Gydymo ir sveikatos priežiūros paslaugas jiems kompensuoja ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų.

Norint gauti iš PSDF apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas, būtina mokėti PSD įmokas, būti apdraustam ir kreiptis į gydymo įstaigą, kuri yra sudariusi sutartį su TLK. Kiekvienas apdraustasis gali laisvai pasirinkti polikliniką, medicinos centrą ar šeimos gydytojo kabinetą, kuriame teikiamos šioje dalyje aprašytos kompensuojamosios gydymo ir sveikatos priežiūros paslaugos. Prie pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos pacientas turi prisirašyti. O gydymo įstaiga visiems pacientams turi suteikti išsamią informaciją apie PSDF lėšomis apmokamas paslaugas bei matomoje vietoje – registratūroje, skelbimų lentoje ir interneto svetainėje – skelbti, kokias gydymo paslaugas apmoka ligonių kasos.

VšĮ Kalvarijos savivaldybės sveikatos centro vidaus tvarkos taisyklių III-e skyriuje patvirtintas nemokamų paslaugų tvarkos aprašas (nuoroda žemiau):

VŠĮ KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Paslaugos, už kurias sumoka Valstybinė ligonių kasa

Gydymo įstaigos, teikiančios medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas vaikams ir suaugusiesiems

Teisės aktai:

https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/informacija-gyventojams/gydymo-ir-sveikatos-prieziuros-paslaugos/

 

Skip to content