Menu Close

VšĮ Kalvarijos PSPC vykdomas projektas “Tuberkulioze sergančių asmenų paslaugų prieinamumo gerinimas Kalvarijos savivaldybėje”

VšĮ Kalvarijos PSPC vykdomas projektas- “Tuberkulioze sergančių asmenų paslaugų prieinamumo gerinimas Kalvarijos savivaldybėje”.

Tikslas- mažinti Kalvarijos savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. Siekiama užtikrinti priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkulioze sergantiesiems pacientams, įgyvendinimą. Teikiami maisto talonai tuberkulioze sergantiesiems pacientams.

Uždavinys- užtikrinti priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkulioze sergantiesiems pacientams, įgyvendinimą.

Veikla- maisto paketų tuberkulioze sergantiesiems pacientams (talonų) dalijimas, DOTS kabineto darbuotojo DU kompensavimas ir komandiruočių vykdymas.

Skip to content